Zastosowanie i praktyka ultraszybkich laserów w badaniach naukowych

June 24, 2024
najnowsze wiadomości o firmie Zastosowanie i praktyka ultraszybkich laserów w badaniach naukowych

Ultraszybkie i ultraintensywne lasery odnoszą się do specjalnych pól świetlnych, które mają zarówno charakterystykę ultraszybkiego domeny czasowego, jak i ultrawysoką moc szczytową

 

Stworzyły one bezprecedensowe ekstremalne warunki fizyczne, takie jak ultraprędkość, ultrawysoki intensywność pola, ultrawysoki

 

W celu zwiększenia efektywności i efektywności badań naukowych, które prowadzą do zwiększenia temperatury i ultrawysokiego ciśnienia w laboratorium dla ludzi, w znacznym stopniu wspierając rozwój i postęp badań naukowych, takich jak:

 

Można uznać, że ultraprędkości i ultraintensywność lasera mogą stanowić istotny element technologii, które wykorzystuje się w badaniach naukowych.

 

Są one jednym z najważniejszych narzędzi badań naukowych podstawowych w celu poszerzenia ludzkiego poznania, a w niektórych aspektach są nawet wyjątkowe.

 

i niezastąpionych metod badawczych.

 

Podczas promowania ciągłego rozwoju badań naukowych podstawowych, technologia laserowa ultraprędkości i ultraintensywności staje również w obliczu problemów związanych z

 

potrzeba nowych możliwości wspierania badań naukowych podstawowych na granicy ze względu na jego własne pogłębianie poszukiwań, które dały silny nacisk

 

do rozwoju systemu technologii laserowej.

 

(I) Ultraszybkie lasery i ich zastosowania naukowe

 

Przyszłe potrzeby rozwoju w tym kierunku można podzielić na lasery attosekundowe, a nawet zeptosekundowe, oraz ultrafioletowe, ultrafioletowe i ultrafioletowe.

 

Ultraprędkości laserowe o częstotliwości terahertzowej, wielowymiarowe parametry, precyzyjnie sterowane femtosekundowo.

 

Lasery attosekundowe, a nawet zetta-sekundowe, wykorzystują ultraliskie lasery o krótszej szerokości impulsu do badania szybszych ultralanych procesów.

 

Należy opracować lasery o wysokiej wydajności atosekundowej (10 ‰ 18 s) o wyższej energii impulsu, krótszej szerokości impulsu i

 

Energia fotonu z impulsów attosekundowych jest przesunięta do pasma twardego promieniowania rentgenowskiego i gamma, a szerokość impulsu jest

 

W ten sposób przesunięto poziom materiału, który ludzie mogą zbadać z poziomu atomowego/molekularnego do poziomu

 

skali atomowej.

 

Skala czasowa femtosekund odpowiada ultraszybkim procesom w bogatych systemach materiałowych, takich jak atomy/cząsteczki, materiały, materiały biologiczne,

 

W związku z dalszym rozszerzaniem i pogłębianiem badań, jest ona coraz bardziej wykorzystywana w badaniach naukowych.

 

W celu kontroli tych procesów ultrarybkich konieczne jest zbadanie bardziej obfitych i złożonych procesów dynamicznych ultrarybkich.

 

Modulowanie i wykorzystywanie parametrów lasera ultraszybkiego w większej liczbie wymiarów, konieczne jest nie tylko poszerzenie spektrum

 

Femtosekundowe lasery do pasma podczerwonego-terahertzowego i próżniowego ultrafioletu ultrafioletowego, ale także do opracowania precyzyjnie kontrolowanych

 

Ultraszybkie lasery femtosekundowe, obejmujące wielowymiarowe parametry, takie jak domena czasowa, amplituda, faza, widmo, polaryzacja i

 

tryb przestrzenny, reprezentowany przez ultraszybkie lasery femtosekundowe z precyzyjnie sterowanymi wielomiarowymi parametrami w całym zakresie

 

Ultrafioletowy terahertz.

 

(II) Ultraintensywne lasery i ich zastosowania naukowe

 

Zgodnie z różnicami w pozycjonowaniu i zastosowaniach, kierunek ten można podzielić na niską częstotliwość powtarzania ultra wysokiej mocy szczytowej

 

ultra-intensywne lasery i wysokiej częstotliwości powtarzania wysokiej średniej mocy ultra-intensywne lasery.

 

częstotliwość powtarzania 10 Hz lub mniejsza, a wysoka częstotliwość powtarzania odnosi się do częstotliwości powtarzania impulsu laserowego 1 kHz lub większej.

 

Tylko za pomocą ultra intensywnych laserów ludzie mogą wytworzyć ekstremalne warunki fizyczne w laboratorium, które istnieją tylko wewnątrz kosmicznych gwiazd i

 

Używając niskich częstotliwości powtórzeń ultra wysokich mocy szczytowych ultra intensywnych laserów, możemy badać problemy fizyki granicznej na mikroskopijnym poziomie

 

Można również badać współczynnik zderzeń promieniowania gamma w laboratorium.

 

Zjawiska astrofizyczne, takie jak eksplozje supernowych, erupcje słoneczne i dżety dysków akrecji czarnych dziur na skalę makroskopową.

 

studiuje fale grawitacyjne, ciemną materię, fizykę próżni i inne podstawowe nauki, które poszerzają nieznane ludzkości.

 

potrzeby dużych krajowych badań teoretycznych i eksperymentalnych, takich jak przyspieszacze laserowe cząstek, fizyka jądrowa, np.

 

transmutacja, fizyka wysokich energii, nowe sposoby energii syntezy laserowej i medycyna jądrowa laserowa, niska częstotliwość powtarzania, ultra wysoka moc szczytowa

 

Ultraintensywne lasery stanowią ważne narzędzia badań naukowych.

 

W dziedzinach zastosowań związanych z krajowymi potrzebami strategicznymi, takimi jak bezpieczeństwo lotnicze i fizyka środowiska lotniczego, wysoka średnia moc

 

ultraintensywne lasery są ważnymi narzędziami napędowymi, z wysoką częstotliwością powtarzania ultraintensywne lasery, które mogą dostosować się do specjalnych środowisk lotniczych

 

Ultraintensywne lasery o wysokiej częstotliwości powtarzania i wysokiej średniej mocy wytwarzają ultraintensywne wiązki protonów, elektronów,

 

Światło z promieni promieniowania, promieni neutronowego, promieni rentgenowskiego, promieni gamma, a nawet ultraintensywnych impulsów terahertzowych.

 

Środki te mogą być rozszerzone na najnowocześniejsze badania naukowe podstawowe i praktyczne zastosowania, takie jak reakcje fotonuklearne.

 

Napęd laserowy, energia syntezy jądrowej, oczyszczanie odpadów jądrowych i leczenie chorób.